Leiderschapsprogramma

NextSteps.nu exclusief is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken, waarbij we interventies bieden voor het hele systeem. Een organisatie is immers een geheel van samenhangende en van elkaar afhankelijke onderdelen, waarbij een ontwikkeling voor de een ook een consequentie heeft voor de ander. Vooral voor de groep locatiemanagers betekent een next step in hun leiderschapsontwikkeling. 

Wat ga je doen?

NextSteps.nu exclusief heeft  een ontwikkeltraject neergezet op weg  naar een open cultuur langs de volgende vier hoofdlijnen/blokken.

IK: persoonlijke ontwikkeling in houding en vaardigheden. In dit blok wordt gewerkt aan vragen als: wat vraagt een open cultuur van mij? Waar loop ik tegenaan in de communicatie binnen de organisatie? Wat doe ik goed en wat vraagt aandacht? Waar wil ik aan werken en wat heb ik daarvoor (van anderen) nodig? Waar ga ik de komende periode mee aan de slag? Wat heb ik in mijn rol en functie te leren aan vaardigheden en hoe kom ik aan die kennis en skills? (Gedacht wordt aan onderwerpen als wet verbetering poortwachter, plannen en organiseren, financiĆ«n, e.a.)

WIJ: teamontwikkeling In dit blok wordt gewerkt aan vragen als: hoe ziet de samenwerking binnen mijn team eruit? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat vraagt dat van mij en wat heb ik van anderen nodig? Hoe zorgen we dat een ieder in ons team goed uit de verf komt en uitgedaagd wordt? Waar gaan we de komende periode samen een stap in zetten?Gedurende Blok I en Blok II is er individuele coaching beschikbaar daar waar het nodig is.

CULTUUR: onderlinge verhoudingen en samenwerking binnen de organisatie. In dit blok wordt gewerkt aan vragen als: wie wordt waarbij betrokken en hoe geven we die afstemming vorm? Wat doe ik als er spanningen ontstaan? Hoe zorg ik dat ik de anderen aangehaakt hou bij de ontwikkelingen in mijn domein? Hoe draag ik bij aan de werksfeer die ik wil? Hoe ontwikkel je met elkaar een cultuur van co-creatie en optimale samenwerking?

STRUCTUUR: sturingsrelaties en processen. Dit blok is het sluitstuk van het traject. Nadat de topstructuur opnieuw is vormgegeven in 2020, kan in dit blok deze structuur tegen het licht gehouden worden om te zien of en waar er aanpassingen nodig zijn die de uitkomsten van de eerdere blokken ondersteunt. Zo borgen we dat de structuur levend blijft en volgend is op de actuele verhoudingen binnen de organisatie.

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor leidinggevende die nu de functie bekleden van locatiemanager in een zorgorganisatie en die willen groeien naar een integrale  leidinggevende  rol, waarbij hun teams zoveel mogelijk zelforganiserend zijn.

Toelatingseisen: Minimaal 3 jaar ervaring in de functie als locatiemanager. Minimaal HBO denk- en werkniveau.

Niveau opleiding: HBO

Duur

Vier blokken van twee dagen met in de tussentijd coachingsmomenten.

Per deelnemer 54 contacturen en 24 voorbereidingsuren.

Per regio manager 3 contacturen en 2 voorbereidingsuren.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers per groep

Locatie & datum

In onderling overleg met het bedrijf wordt de trainingsdatum vastgesteld.
Ook de locatie wordt in onderling overleg vastgesteld, incompany of een mooie plek elders.

Interesse?

ContactAanmelden