Producten

Maatwerk is ons vertrekpunt. Wij leveren dan ook geen standaard producten. Op basis van onze ervaring stellen wij het PvA samen, waarbij we op de invalshoeken INDIVIDU, TEAM en ORGANISATIE ons maatwerk modulair opbouwen. Daarnaast  leveren wij ook enkele basis trainingen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerk Basis aanbod

Maatwerk

Individu

 1. disbalans naar balans.
 2. Individuele coaching/persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, managers, directieleden en toezichthouders vanuit balans naar een next step.
 3. Individuele ontwikkeling van een specifiek item dat middels een groepsbenadering plaatsvindt (onder meer: ziekteverzuim; stress; millenniums; levensfasegericht, functie gewijs).
 4. Individuele ontwikkeling middels intervisie vanuit inhoud (onder meer: artsen, ingenieurs, teamleiders, laboranten etc.) of vanuit thema’s.

Organisatie

 1. Ontwikkeling leidinggevenden binnen de context van de organisatie en haar stakeholders/samenleving.
 2. Interim management op directieniveau binnen de context van een organisatie ontwikkelingsproces.
 3. Project management op directieniveau binnen de context van een organisatie ontwikkelingsproces.

Team

 1. disbalans naar balans.
 2. Team ontwikkeling van operationele teams, managementteams, directieteams en toezichthoudende teams vanuit balans naar een next step (teamvolwassenheid, high performance team).
 3. Team ontwikkeling middels intervisie vanuit een thema.

Thema’s / doelgroepen

 1. Ziekte verzuim
 2. Stress, werkdruk, work/life balans
 3. Belevingsgerichte dienstverlening
 4. Betekenis/zingeving/levensthema’s
 5. Levensfases (Millenniums en 45+)
 6. Opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden en professionals
 7. Thema’s die hier niet beschreven zijn, maar waar u wel een vraag over heeft.

Basis aanbod

Het Goede Gesprek

Het Goede Gesprek is een verdiepende training die naast de juiste inhoud te bespreken met collega’s, ook bewust leert luisteren en de juiste laag raakt. Het gaat om aanspreken, uitspreken en feedback geven.

Lees meer

Het Moedige Gesprek

Het Moedige Gesprek is een verdiepende training in het gesprek met jezelf en de ander. Een niveau verder in aanspreken, uitspreken en feedback geven. We dagen je uit om het gesprek te voeren dat je normaal uit de weg zou gaan.

Lees meer

Eigen regie

Natuurlijk ben je zelf aan zet om voor je vitaliteit te zorgen. Dat weet je wel, maar doe je het ook? En als het even niet lukt om goed voor jezelf te zorgen, welke handvatten heb je dan om stappen te zetten? Wat kan en doe je zelf en wat heb je nodig van je omgeving? Dit vraagt iets van leidinggevende en medewerkers.

Leidinggevenden Medewerkers

Leiderschaps programma locatie management

NextSteps.nu exclusief is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken, waarbij we interventies bieden voor het hele systeem. Een organisatie is immers een geheel van samenhangende en van elkaar afhankelijke onderdelen, waarbij een ontwikkeling voor de een ook een consequentie heeft voor de ander. Vooral voor de groep locatiemanagers betekent een next step in hun leiderschapsontwikkeling. 

Lees meer